• بازدید از جشنواره لاله های کرج

    بازدید از جشنواره لاله های کرج

    1396-1-30 ( 2 سال پیش ) دسته : ویژه

    مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از مهم ترین وظایف مسئولان شهری به کسب رضایت شهروندان اشاره و بیان کرد: جهت تحقق این مهم فراهم کردن بسترهای مناسب جهت شادابی زندگی شهری امری ضروری به شمار می رود.