وظایف سازمان زیباسازی

بسمه تعالي

وظایف سازمان زیباسازی

شهرداری کرج

سازمان براي نيل به فعاليت هاي مذكور با رعايت مقررات مربوطه اقدام به اجراي موضوعات و وظايف ذيل مينمايد:

الف : تهيه طرح جامع زيباسازي و بهسازي محيط شهري شهر كرج

ب : ايجاد چشم انداز مطلوب به واسطه زيباسازي و تهيه طرح هاي لازم جهت بهسازي ، مناسب سازي و هماهنگ با    برنامه ها و طرح هاي شهري از طريق :

1/ب شناسايي و شاخص سازي عوامل سازنده هويت شهر و ارائه الگو درجهت تقويت هويت شهر و محلات

2/ب توجه به حفظ آثار و نشانه هاي مرتبط با موضوع هويت شهري به ويژه آثار و فضاهاي تاريخي و فرهنگي و طبيعي و اقليمي موجود در شهر كرج

3/ب تهيه و اجراي طرح هايي به منظور هماهنگ سازي بدنه هاي سخت شهري ( رنگ ، مصالح ، طرح ، عقب نشيني ها بازشوها و ... ) و بدنه هاي نرم شهري ( پوشش گياهي و ... )

4/ب تهيه و اجراي طرح ساماندهي سيماي شهري

5/ب طراحي و نظارت بر تهيه و اجراي پروژه هاي زيباسازي و مبادي ورودي شهر

6/ب تاكيد بر رويكرد توسعه محلي و محله محوري در برنامه ريزي شهري و تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط بر اين اساس

7/ب زيباسازي محيط پاركها و فضاها و باغهاي عمومي مانند رنگ آميزي و تزئين و گل آرايي

8/ب ساماندهي و طراحي معابر در پاركها و فضاها و باغهاي عمومي

9/ب آرايش و رنگ آميزي و پيرايش جداول در معابر و پاركهاي عمومي

10/ب طراحي و ساخت تنديس ها و يادمانها در ميادين و پاركها درجهت تعظيم ارزشها و شعائر مذهبي ، فرهنگي و ملي و همچنين درجهت تقريب حسب زيبايي شناسي در شهروندان با رعايت مقررات مربوط .

11/ب طراحي و جانمايي و احداث نمازخانه در پاركها ، باغهاي عمومي و ميادين عمومي و كمربندي هاي شهري

12/ب طراحي و ساخت و ساز و نصب و بهسازي و بازسازي و نوسازي ايستگاههاي اتوبوس با هدف تامين رفاه مسافرين و شهروندان ضمن اهتمام كافي در زيبايي و هماهنگي آنها با محيط

13/ب طراحي و احداث سرويس هاي عمومي و بهداشتي در پاركها ، معابر ، ميادين و نگهداري و تجهيز در بهترين وجه ممكن

14/ب طراحي و ساماندهي ميادين عمومي ، پاركها و معابر و بلوارها از طريق اصلاح دسترسي ها براي معلولين ، تكميل و اصلاح مبلمان شهري ، بهبود روشنايي ، تهيه وسايل رفاهي نظير آبخوري ها ، زباله دانها ، ميزهاي پذيرايي ، محل هاي خوراك پزي ، تجهيز سكوهاي استراحت و غيره .

15/ب نظارت بر طراحي و اجراي روشنايي و ساماندهي آن در ميادين و پاركها و معابر عمومي

16/ب تهيه طرح جامع روشنايي و نورپردازي فضاها ، عناصر و نمادهاي شهري و همچنين طراحي و اجراي فواره ها ، آب نماها و نورپردازي آن و نظارت بر نورپردازي اماكن عمومي شهر درجهت زيباسازي فضاها

17/ب طراحي و اجراي طرح هاي مبلمان شهري ايمن ف كارآمد و زيبا و انجام كليه فعاليت هاي ساماندهي در راستاي اهداف سازمان

18/ب طراحي ، جانمايي ، ساخت كيوسك ها و پانل هاي متحرك و قابل نصب موقت در معابر ، ميادين ، پاركها و واگذاري آنها صرفاً در قالب اجاره محدود به زمان و يا محدود به مناسبت هاي مشخص نظير برگزاري هفته هاي مختلف

19/ب تهيه دستورالعم جهت طاق نصرت و چراغاني و رنگ آميزي در سطح شهر توسط بخش عمومي و خصوصي و نظارت بر اجراي كامل آن

20/ب تهيه دستورالعمل و نظارت در طراحي و اجراء نقاشي و رنگ آميزي ، الصاق آگهي بر در و ديوار شهر با رعايت مقررات مربوطه

21/ب تهيه دستورالعمل و سياست گذاري مناسب درجهت جلب مشاركت بخش خصوصي و عموم مردم درجهت زيباسازي شهر با تدوين و انتشار دستورالعمل ها و پيشنهادها

22/ب تشويق بخش خصوصي براي راه اندازي موسسات شستشو و رنگ آميزي نماي ساختمان هاي مشرف به معابر و كمك به تشكيل آنها

23/ب تدوين مقررات مربوط به پاكسازي و شستشوي نماها و شيشه هاي ساختمانها و تاسيسات و ابنيه هاي شهري و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب در شوراي شهر

ج : ايجاد نظم و هماهنگي در نحوه و اجراي تبليغات و تابلوهاي شهري از طريق :

1/ج تهيه و اجراء مقررات مربوط به نوشتن مطالب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو برروي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات مربوط و موضوع انتشار آن براي اطلاع عمومي و نظارت بر اجراء آن پس از اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر .

2/ج ساماندهي تابلوهاي خدماتي و تبليغاتي اعم از پزشكي ، تجاري و غيره در سطح شهر

3/ج طراحي و تهيه علائم و تابلوها و پانل هاي راهنمايي موردنياز در سطح شهر و همچنين نصب و نگهداري و ترميم و تنظيف آنها

4/ج طراحي و تهيه و نصب تابلوها ، پانل ها و ماكت هاي تبليغاتي در سطح شهر جهت واگذاري به بخش عمومي و خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات ذيربط در قالب قرارداد

:  تهيه نقشه راهنماي كامل و بهنگام شهر كه در آن فواصل به كيلومتر و جاي اماكن با درج نشانه ها به همراه كليد راهنماي استفاده از نقشه ، مشخص شده باشد و تكثير و دراختيار شهروندان و مسافرين قراردادن آن .

و : پلاك كوبي اماكن و منازل و معابر واقع در سطح شهر ( معابر )

ز : برنامه ريزي ، هماهنگي ، آموزش شهروندي و فرهنگ سازي در راستاي حفظ و نگهداري و استفاده بهينه از اثاثيه و مبلمان شهري و جلوگيري از ونداليسم شهري

2/ط : ايجاد و تجهيز و نگهداري محلهايي در پاركها ، باغها و اماكن عمومي جهت نمايش فيلم هاي كارتوني و تئاترهاي عروسكي

3/ ط : ايجاد و تجهيز پاركهاي عمومي به مجموعه هايي نظير شهربازي ، دوچرخه سواري تفريحي ، اسكيت تفريحي  اتومبيلراني تفريحي كودكان ، قايقراني تفريحي و نظائر آن با رعايت ضوابط و مقررات و رعايت كليه اصول ايمني

4/ ط : تجهيز پاركهاي عمومي به تالار ، سالن ، آمفي تئاتر براي برگزاري نمايشگاهها ، جشنواره ها از طريق واگذاري آنها بدون انتقال قطعي قراردادهاي مصوب شوراي اسلامي شهر

5/ ط : تجهيز پاركها به ميزهاي بازي ، بازي هاي كامپيوتري ، زمين هاي ورزشي و نظاير آن جهت بهره برداري غيرحرفه اي توسط مردم ، بمنظور افزايش رفاه و استفاده بهتر از پاركها و فضاهاي عمومي

8/ط : تهيه و تدوين ضوابط و مقررات تبليغات در فضاهاي شهري ، تابلوهاي معرف كاربري و نظارت برحسن اجراي آنها

9/ط : صدور هر نوع مجوز تابلوهاي معرف كاربري و يا آگهي در فضاهاي خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات با هماهنگي ساير واحدهاي ذيربط شهرداري

ظ : چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد .